2019-01-17 22:11:38

Terenska nastava

Terenska nastava „Vukovar“

Osmi razredi naše škole bili su 14. i 15. siječnja 2019. na dvodnevnoj terenskoj nastavi u Vukovaru.  Riječ je o projektu koji obuhvaća učenje o vrijednostima Domovinskog rata i značaja Bitke za Vukovar u obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti suvremene Republike Hrvatske. Tijekom terenske nastave u Vukovaru učenici  su učili o demokratskim procesima koji su doveli do stvaranja suverene i samostalne Republike Hrvatske te kako je ona obranjena u nametnutome ratu. Posjetili smo i  memorijalna mjesta na širem području grada Vukovara. Odlaskom u Muzej vučedolske kulture upoznali smo se i s povijesnom i kulturnom baštinom grada Vukovara. Prije odlaska domovima Školom mira, predavanjem čiji je cilj da učenici odnesu svojim domovima poruke mira, nenasilja i tolerancije zaokružili smo svoj boravak u Vukovaru.

„Oni žive vječno u gradu palih anđela 
i bit ce tu opet s nama ako zatreba 
upali svijeću, ne ponovilo se nikada.“


Osnovna škola Mala Subotica